Đẩy mạnh việc tham gia BHYT năm học 2019 - 2020

Cùng chung tay phấn đấu để đạt chỉ tiêu BHYT học sinh của trường TH Tân Thành 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau năm học 2019 - 2020 đạt tỉ lệ 100%

Bài viết liên quan