Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trường TH Tân Thành 2 năm học 2019 - 2020

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TH TÂN THÀNH 2

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019)

I. Phần giới thiệu:

- Tuyên bố lý do: (Cô Lâm Hồng Nghi).                                                            

- Giới thiệu thành phần dự họp.

+ Nhà trường: Phó Hiệu trưởng, giáo viên TPT Đội. CTCĐ trường, BTC Đoàn trường, đại diện các tổ bộ phận.

+ Phụ huynh: Trưởng Ban, phó trưởng Ban (hoặc  thư ký ) Ban đại diện CMHS 15 lớp.

+ Thư ký: Lê Văn Tèo.

- Thông qua nội dung chương trình cuộc họp.

II. Nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2018 - 2019. (Ban ĐDCMHS  năm học 2018 - 2019).

2. Thông qua dự thảo chương trình hoạt động năm học 2019 – 2020 (Ban ĐDCMHS  năm học 2018 - 2019).

3. Đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết chương trình hoạt động của Ban ĐDCMHS năm học 2018 - 2019 và dự thảo chương trình hoạt động Ban ĐDCMHS năm học 2019 - 2020.

4. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (Ban ĐDCMHS trường cử trưởng ban, các phó trưởng ban, thủ quỹ).

5. Ban đại diện CMHS của trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 ra mắt hội nghị.

* Lấy ý kiến biểu quyết của phụ huynh.

6. Thông qua biên bản Hội nghị. (Thư ký).

7. Đại diện nhà trường phát biểu ý kiến.

Cô Lâm Hồng Nghi tuyên bố lý do Hội nghị
Cô Lâm Hồng Nghi GV tổng phụ trách Đội tuyên bố lý do và giới thành phần tham dự Hội Nghị

                   

Ông Cao Ngọc Trai báo cáo hoạt động BĐDCMHS năm học 2018 - 2019
Ông cao Ngọc Trai thay mặt Ban đại diện CMHS trường năm học 2018 - 2019 đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban  đại diện CMHS

                                                                           

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

BAN ĐẠI DIỆN CHA ME HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH 2

Năm học  2018 - 2019

                       CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS:

          Ngay đầu năm học, Ban đại diện kết hợp với Nhà trường để tiến hành Hội nghị các Ban đại diện của 15 lớp do giáo viên chủ nhiệm lớp chủ trì, báo cáo tình hình của lớp và báo cáo chất lượng học sinh ở đầu năm học, bàn bạc trong việc góp ý trong việc dạy và học, thống nhất các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019, sau đó tiến hành bầu Ban ĐDCMHS lớp, cử trưởng, phó ban đại diện Ban ĐDCMHS của lớp. Sau đó phối hợp với Hiệu trưởng tiến hành họp các Trưởng ban, phó Trưởng ban Ban ĐDCMHS các lớp tiến hành bầu Ban ĐDCMHS toàn trường (Cử trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên) gồm 9 vị, trong đó 04 vị trong Ban thường trực.

           Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thông qua chương trình hoạt động năm học 2018 – 2019. Trong năm học qua, Ban đại diện CMHS lớp có tổ chức hội nghị 3 lần để giới thiệu, nghe giáo viên báo cáo lại kết quả đầu năm, học kì I và cuối năm. Qua đó được bàn bạc với Nhà trường để có biện pháp nâng cao chất lượng học tập, và việc chuẩn bị cho ôn tập kiểm tra định kỳ, tổ chức các phong trào, hoạt động ngoại khóa của học sinh do trường, ngành tổ chức.

            Trước tình hình phát triển giáo dục của trường, Ban đại diện CMHS cũng bàn về việc vận động các cơ quan và các mạnh thường quân để giúp đỡ cho hoc sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn kip thời, từ đó tạo điều kiện cho Nhà trường tham gia các phong trào đạt kết quả tốt. Số học sinh đạt giải trong các hội thi các cấp, danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình học kỳ I và hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học (Cuối năm học). Ngoài quỹ Hội phí Ban còn vận động thực hiện xã hội hóa giáo dục hỗ trợ thêm cho phong trào trong giáo viên. Cụ thể như sau:

              Ban đại diện cũng thường xuyên trao đổi với Nhà trường về đạo đức và học tập của học sinh. Nhất là việc học tập của học sinh lớp cuối cấp, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt chú ý. Từ đó nhiều học sinh có cố gắng hơn.

             Ban đại diện kết hợp với Nhà trường dùng quỹ hội phí, tổ chức cho các em đi dự thi các phong trào do ngành tổ chức và trường tổ chức, khen thưởng học sinh đạt giải trong các hội thi như:

- Cấp trường: Tổ chức tết Trung thu cho học sinh; Làm lồng đèn đẹp; Thi trang trí lớp học; Tổ chức Hội trại chào mừng 26/3; Thiết kế Thiệp xuân.

- Cấp thành phố: Tham gia thi Điền kinh, bơi lội, bóng đá cấp thành phố

Tham gia hội thi “Em hát với đêm trăng rằm”; Tham gia hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ”.

Học sinh được khen cuối năm: 287 em (Có bảng tổng hợp chi quỹ Hội phí năm học 2018 - 2019 riêng).

Qua những hoạt động của Ban đại diện, tạo điều kiện để Nhà trường hoàn thành kế hoạch năm học 2018 - 2019, với kết quả cụ thể như sau:

1/ Đối với học sinh.

+ Tỉ lệ học sinh lên lớp: đạt 97%.

+ Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

2/ Đối với giáo viên:

+ Có 9 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

+ Có 02 giáo viên đạt danh hiệu GV chủ nhiệm  giỏi cấp thành phố.

Cuối năm CB,GV được đề nghị xét khen thưởng:

+ 16 lao động tiên tiến.

+ 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ 03 GV được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tập thể trường đề nghị danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.

Công đoàn trường: được công nhận là công đoàn vững mạnh.

Tập thể BĐDCMHS trường và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen tặng.

Đoàn – Đội mạnh.

Bà Lâm Thị Mỹ Duyên đọc phương hướng hoạt động của BĐDCMHS năm học 2019 - 2020
Bà Lâm Mỹ Dyên  triển khai phương hướng hoạt động của BĐ DCMHS năm học 2019 - 2020

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TH TÂN THÀNH 2

Năm học : 2019 - 2020

CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN:

Năm học 2019 – 2020 là năm học tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Ngành giáo dục tiếp tục hưởng ứng thực hiện và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức Nhà giáo và cho học sinh ngồi nhầm lớp ’’; Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, chủ động các hoạt động: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; tổ chức cho học sinh thực hiện có nề nếp, kỷ cương, quy định của nhà trường, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, đân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường ngày một hoàn thiện hơn.

Ban đại diện CMHS cần thường xuyên liên hệ với Nhà trường, để theo dõi kịp thời việc học tập và đạo đức học sinh, nhằm uấn nắn kịp thời, xây dựng giáo dục từng học sinh. Do đó Ban đại diện CMHS có những nhiệm vụ như sau:

- Phát động từng phụ huynh xem việc giáo dục đạo đức của con em mình là việc làm thường xuyên. Cần quản lý giờ giấc sinh hoạt của các em chặt chẽ.

- Giao dục và nhắc nhở các em thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông. Với yêu cầu là hướng các em thực hiện tốt việc rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức, tác phong ý thức tốt trong học tập.

- Thực hiện ký cam kết về việc chấp hành luật và thực hiện tốt an toàn giao thông đối với phụ huynh và học sinh.

- Thực hiện tốt việc tham gia BHYT (bắt buộc) cho con mình.

- Tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ giáo dục (thỏa thuận) 100.000 đồng/em/năm.

Ban đại diện cha mẹ hoc sinh của trường, của lớp cần kết hợp chặt chẽ hơn với Nhà trường, để việc giáo dục các em đạt được kết quả tốt.

  1. Cơ cấu nhân sự:

Ban đại diện CMHS các lớp có 45 vị của 15 lớp.

Ban đại diện CMHS của trường có 11 vị.

Thường trực ban đại diện CMHS của trường có 04 vị (gồm 1 trưởng ban ; 2 phó trưởng ban và 01 thư ký còn lại 07 ủy viên, cử ra 01 vị làm thủ quỹ).

Trong nhiệm kỳ, Ban đại diện CMHS của trường tổ chức họp 3 cuộc, để đánh giá các hoạt động của Ban, đề ra các biện pháp và góp ý với Nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động, cũng như công tác dạy và học để đạt được kết quả tốt.

2. Hỗ trợ công tác giảng dạy và các hoạt động:

Các hội viên tham gia đầy đủ các cuộc hội họp phụ huynh, Hội nghị sơ tổng kết của trường và các buổi ngoại khóa để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Nhất là phương pháp dạy để đóng góp ý kiến. Để việc giảng dạy đạt kết quả cao.

Tích cực đóng góp ý kiến, giúp đỡ Nhà trường, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động của trường đạt kết quả tốt.

Phối hợp cùng lãnh đạo Nhà trường động viên tinh thần cán bộ - giáo viên, để mỗi thầy cô ý thức trong đổi mới công tác giảng dạy, chăm lo thế hệ trẻ sau này trở thành công dân tốt, thực hiện tốt phẩm chất người giáo viên để học sinh noi theo.

3. Chăm lo học tập của con em:

Về đạo đức học sinh, phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở học sinh ý thức rèn luyện kỹ năng sống, phụ huynh có sự kết hợp với thầy cô một cách đồng bộ, khi nhận thư mời phụ huynh cần liên hệ với Nhà trường để cùng nhau bàn bạc các biện pháp để kịp thời giáo dục nâng cao ý thức của học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến đến cha mẹ học sinh về việc học tập của các em, cũng như cha mẹ học sinh phản ánh lại cho Ban đại diện và giáo viên chủ nhiệm lớp biết về giờ giấc học tập ở nhà, theo dõi kiểm tra sổ liên lạc theo định kỳ để nhận xét và phê kí đưa lại cho học sinh nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

Ban đại diện lớp vận động học sinh thực hiện tốt nền nếp, các chỉ thị chủ trương  đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là việc phụ huynh đưa rước học sinh phải đậu xe đúng nơi quy định, chú ý việc các em kết hợp băng nhóm, chạy xe máy khi chưa đủ tuổi …Hướng dẫn các em thực hiện đúng nội quy học sinh, nội quy của Nhà trường.  

4. Hỗ trợ về cơ sở vật chất, sử dụng kinh phí hội:

Cùng Nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa về cơ sở vật chất, để trường thêm khang trang, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Thực hiện thu chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đúng qui định. Chi cho các nội dung:

- Khen thưởng cho học sinh có thành tích cuối năm học: khen thưởng đối với học sinh đạt thành tích trong các phong trào, hội thi các cấp, kỳ thi và học sinh có thành tích đột xuất.

- Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn …..

- Hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động ngoại khóa của học sinh.

- Phối hợp với Nhà trường bảo vệ cơ sở vật chất, các thiết bị trường học, tu sửa bàn ghế, đèn quạt các phòng học.

Xin chủ trương dự án của thành phố, để phát triển cơ sở vật chất trường học.

III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG:

Đầu năm học Ban đại diện CMHS lớp được họp thống nhất thu phí hỗ trợ giáo dục; Bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định và một số khoản phí khác nhằm phục vụ cho học sinh.

Thực hiện theo tinh thần thông tư 29/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/09/2012. Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Vận động các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh đóng góp, hỗ trợ cho các hoạt động tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục học sinh theo tình hình cụ thể.

Ban đại diện thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo Nhà trường về biện pháp thực hiện mục tiêu giáo dục, cùng Nhà trường xây dựng nề nếp giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt, xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, rèn luyện ý thức về kỹ năng sống cho học sinh.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường TH Tân Thành 2 - Thành phố Cà Mau năm học 2019 - 2020. Kính mong quý phụ huynh đóng góp ý kiến cho kế hoạch của Ban đại diện CMHS, để kế hoạch được khả thi, nhằm góp phần cùng Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo được nhiều học sinh có đức, có tài để phục vụ xã hội.

Thầy Nguyễn Văn Bé phó hiệu trưởng phát biểu trong Hội nghị
Thầy Nguyễn Văn Bé Phó hiệu trưởng phát biểu trong Hội Nghị

 

Ban Đại diện CMHS năm học 2019 - 2020
Ban ĐDCMHS trường TH Tân Thành 2 năm học 2019 - 2020

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH 2 - TP CÀ MAU

NHIỆM KỲ: 2019 – 2020

TT

Họ và tên phụ huynh

Chức vụ

PH lớp

Địa chỉ liên lạc

1

Lê Chúc Đông

Trưởng ban

 

 

2

Cao Ngọc Trai

P. trưởng ban

 

 

3

Lâm Mỹ Duyên

P. trưởng ban

 

 

4

Nguyễn Tố Nhi

Ủy viên – Thư ký

 

 

5

Ngô Thị Ngọc Giàu

Ủy viên – Thủ quỹ

 

 

6

Dương Văn Tiền

Ủy viên

 

 

7

Ngô Thanh Sang

Ủy viên

 

 

8

Đỗ Mạnh Phú

Ủy viên

 

 

9

Trần Duy Thanh

Ủy viên

 

 

10

Bùi Hồng Thắm

Ủy viên

 

 

11

Nguyễn Thị Đẩm

Ủy viên

 

 

Danh sách này gồm 11 vị.

                                                                                            BAN BIÊN TẬP

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan